Stavebnice QUADRO - stavebnicový systém pro děti

Dnes je úterý, 27. září 2022Na úvodní stranu Úvodní stranaZobrazit košík KošíkK pokladně Pokladna

Košík

Nákupní košík je prázdný.

Zákazník

Nepřihlášen

Přihlásit

Registrace

Provozovatel

QUADRO System, s.r.o.
Gruzínská 1087/14
326 00 Plzeň

IČO: 27960803
DIČ: CZ27960803

Tel.: 602 413 722

E-mail
HOT-LINE

Přidejte si tuto stránku do Oblíbených položek! Nastavte si tuto stránku jako svoji Domovskou! 
Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

NÁKUPNÍ ŘÁD

  1.  Smluvní strany
  2.  Všeobecná ustanovení
  3.  Předmět smlouvy
  4.  Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5.  Cena a placení
  6.  Dodací lhůta
  7.  Dopravní podmínky, dopravné
  8.  Záruka
  9.  Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy
  10.  Závěrečná ustanovení

Na těchto stránkách jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu quadrosystem.cz, jehož provozovatelem je firma QUADRO System, s.r.o. Veškerá vyobrazení výrobků a jejich popisy jsou v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami výrobce, společnosti QUADRO Ltd., jehož je QUADRO System, s.r.o. výhradním distributorem v České republice.

Všechny obrázky, popisy a vyobrazení jsou majetkem výrobce a mohou být dočasně staženy a prohlíženy na třetím počítači výhradně pro nekomerční účely. Jakákoli modifikace a/nebo další šíření obrázků a vyobrazení může být považováno za porušení autorských práv výrobce.  

1. Smluvní strany Nahoru

Prodávající:
QUADRO System, s.r.o., se sídlem Gruzínská 1087/14, 326 00 Plzeň, zastoupená jednateli společnosti Ing. Pavlem Majerem a Ing. Luďkou Majerovou.
IČ: 27960803, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 18756, DIČ: CZ27960803

Kupující:
Za kupujícího lze označit osobu (fyzickou nebo právnickou) která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích internetového obchodu quadrosystem.cz.

2. Všeobecná ustanovení Nahoru

a) Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.  

3. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, vyobrazení a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách internetového obchodu quadrosystem.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Díly a komponenty jsou dodávány pouze jako náhradní díly, tj. stávajícím zákazníkům, kteří již na quadrosystem.cz zakoupili stavebnici/sestavu QUADRO. V ostatních případech je dodávka dílů možná jen po předchozí dohodě (telefonicky, mailem).

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na platbu a přepravu apod...) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. e-mailem, faxem, telefonicky, či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Toto platí vždy při objednávkách ze zahraničí.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení Nahoru

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách internetového obchodu quadrosystem.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. Kupující platí kupní cenu na základě zálohové faktury, kterou si může zobrazit a vytisknout po odeslání objednávky. Pro dodávky do zahraničí a platby ze zahraničí je zálohová faktura vystavována zvlášť (zahrnuje aktuální ceny dodání a platby pro konkrétní objednávku) a je posílána zvlášť e-mailem (faxem) pro potvrzení objednávky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Dodání a/nebo převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží bude připočítána cena zvoleného způsobu platby a cena dopravy. Při objednání skluzavky musí být vždy objednán příplatek za dopravu neskladného předmětu. Pokud není, bude k objednávce automaticky doplněn včetně dobírkového poplatku.

6. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne zaplacení zálohové faktury kupujícím (datum připsání částky na účet prodávajícího). V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné Nahoru

Prodávající standardně zajišťuje dopravu zboží ke kupujícímu prostřednictvím České pošty, expresní balíkové služby GLS, případně jiným vhodným způsobem v závislosti na charakteru dodávaného zboží. Dopravné obsahuje zabalení a dopravu zboží. Tyto dopravní podmínky platí pro místo dodání v České republice. Dodávka do zahraničí je možná jen po předchozí dohodě (telefonicky, mailem) a potvrzení objednávky (zaplacením zálohové faktury s vyčíslením ceny platby a dopravy pro konkrétní objednávku) .

                                    

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Standardní doprava zajišťovaná prodávajícím 180 Kč
Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
oddo
10.001 15 150 Kč
15.001 25 250 Kč
25.001 35 400 Kč
35.001 50 600 Kč
50.001 65 800 Kč
65.001 80 1 000 Kč
80.001 100 1 250 Kč
100.001 120 1 500 KčPřehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou 70 Kč
Převodem z účtu 0 Kč

Obvyklá dodací lhůta přepravců na území České republiky je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci (pro dodání do zahraničí je třeba počítat přibližně s dvojnásobkem). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto závady neprodleně a prokazatelným způsobem oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka Nahoru

Zboží je dodáváno fyzickým osobám se zárukou 24 měsíců, pro právnické osoby je záruka 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. V případě reklamace týkající se počtu dílů v dodávce musí být součástí reklamace ofocený nebo oskenovaný vážní lístek z obalu/krabice (bílý lístek cca. 6 x 6,5 cm nalepený na obalu/krabici, obsahuje datum a čas balení, váhu zabaleného obsahu a identifikaci toho, kdo krabici balil). V případě reklamace poškození dílu musí být součástí reklamace fotografie celé sestavy, kde k poškození došlo, a detailu poškození dílu v namontovaném stavu, (tj. např. skluzavka a stavebnice, ke které je skluzavka připojena, nebo prasklý díl a jeho spojení se zbytkem stavebnice). K reklamačnímu listu musí být přiložena kopie příslušné faktury – daňového dokladu. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace poškozených dílů bude uznána pouze v případě, jestliže k poškození dílů došlo při regulérním použití dílu a přitom byly dodrženy pokyny pro montáž dílu dle bezpečnostních a montážních pokynů.

9. Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy Nahoru

Kupující má právo podle zákona č. 367/2000 Sb. vrátit zásilky bez udání důvodu při dodržení následujících podmínek:

a) zboží musí být vráceno zpět prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zásilky

b) zboží musí být vráceno zpět prodávajícímu nepoužité, nepoškozené, v neporušeném a nepoškozeném originálním obalu a dobře zabalené, aby se nepoškodilo při zpáteční přepravě.

K zásilce musí být přiložen doklad o zaplacení kupní ceny. Poté co prodávající obdrží vrácené zboží, zašle kupujícímu bez zbytečných odkladů zpět částku zaplacenou za prodané zboží sníženou o zaplacené dopravné a manipulační poplatek 150,- Kč. 

10. Závěrečná ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky (stisknutím tlačítka Odeslat objednávku) kupující potvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl, souhlasí s nimi a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 1.9.2006

                            

Copyright © 2022 QUADRO System, s.r.o. All rights reserved.
Aplikace pro internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.